Cailifo Pai PDF Print E-mail

Cailifopai (蔡李佛派) /kant. Choy Li Fut/ je známé pro svoji rychlost a sílu, pružnou práci nohou a plynulé kruhové pohyby těla, které hladce navazují. Tradice Cailifa má hluboké kořeny v bojových uměních kláštera Shaolin, i když samotný styl není tak starý.

Zakladatel tohoto systému, Chen Xiang (陳享), /kant. Chan Heung/ z Ging Mui (*10. 7. 1806), měl tři učitele: svého strýce Chen Yuanhu (陳遠護) /kant. Chan Yuen Wu/, dále Li Youshan (李友山) /kant. Lee Yau Shan/ a mnicha Cai Fu (蔡褔) /kant. Choy Fook/. Cvičit začal se strýcem už v raném dětství. Díky nadání a pilnosti mu brzy bylo nabídnuto místo hlavního instruktora v místním Kwoonu. Dnem, kdy přijel do vesnice Li Youshan (李友山) , začalo období pro Chen Xiang (陳享) studia u tohoto mistra. Chen si chtěl nejdříve vyzkoušet dovednosti nového učitele (Li byl žákem šaolinského mnicha Jin Sina - říkalo se, že je opravdu vynikající). Počíhal si proto na Liho, zaútočil, a byl poražen. Následně se vzdal postu hlavního instruktora a požádal Liho, aby ho učil.

Jednoho dne se Li Youshan (李友山) s Chen Xiang (陳享) rozhodli, že navštíví Cai Fu (蔡褔), samotářského mnicha pověstného nevšedními schopnostmi v čínském lékařství. Mysleli si totiž, že by se mnich mohl dobře vyznat i v bojových uměních. A měli pravdu. Li opouštěl klášter naplněný úctou a Chen požádal mnicha, aby ho přijal jako svého žáka. Zůstal u Cai Fu (蔡褔) dvanáct dalších let a vstřebal veškeré znalosti, jež mu mohl mnich předat. Poté se Chen vydal na místo, kde se narodil a několik let tam zůstal. Další období strávil vyučováním bojových umění na různých místech Číny. Na základě zkušeností a znalostí, jichž se mu dostalo, vytvořil během této doby nový styl jménem Cailifo (蔡李佛) styl (派). Název sestává jednak z částí jmen Cai Fu (蔡褔) a Li Youshan (李友山), jednak z kantonského termínu Fo (佛) Budhista (qua Budha).

 

Formy Xiongsheng Cailifopai (Hungsing Choylifut):

1.霸王拳 Bawang quan/Despot King fist
2.平拳 Ping quan/Level fist
3.十字拳 Shizi quan/Cross fist
4.十字扣打拳 Shizi Kouda quan/Cross continuously hitting fist
5.梅花拳 Meihua quan/Plum Blossom fist
6.車輪扣打拳 Chelun Kouda quan/Wheel continuously hitting fist
7.虎拳 Hu Quan/Tiger fist
8.蘢形拳 Longxing quan/Dragon style fist
9.佛掌拳 Fozhang quan/Budha palm fist
10.醉金剛拳 Zui Jingangquan/Drunken Warrior's Attendant fist
11.金豹平[月争]拳 Jinbao Ping[zheng] quan/Golden Leopard level elbow fist

a další zbraňové a sparringové formy.

 

Last Updated on Wednesday, 29 August 2007 02:06